Thai       English      
 |     หน้าแรก     |      ผลิตภัณฑ์ซันซอยล์      |     ควบคุมคุณภาพ     |  ข่าวสาร กิจกรรม และสื่อ  |      เกี่ยวกับบริษัท      |    ติดต่อเรา    |

ผลิตภัณฑ์ซันซอยล
    น้ำมันเครื่องสำหรับยานยนต์
    น้ำมันเกียร์
    น้ำมันสำหรับจักรยานยนต์
    น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม
    น้ำมันสำหรับงานแปรรูปโลหะ
    จาระบี
    Treatments
    Coolant และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

    ความคิดเห็นผู้ใช้งาน

แนะนำโรงงาน
    รางวัลที่ได้รับ
    Quality Control &
      In-house Laboratory
    แนะนำระบบการผลิต
    การตรวจรับวัตถุดิบ
    ฝ่ายงานจัดส่งสินค้า

OEM
    บริการผลิต OEM

บทความ
    เกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง
 

 เข้าสู่ระบบ Webmail
    sunsoils.com
    sunsiam.co.th

 เข้าสู่ระบบ ติดตามยานยนต์

www.sunsoils.com


ตราสินค้าอื่นๆ จากซันสยาม 

 
    TWISTER
    SUNLUBE
   

 

บริษัท ซันสยาม จำกัด
SUN SIAM CO., LTD.


ปี่ที่ก่อตั้ง :
พ.ศ. 2529
ทุนจดทะเบียน : 40 ล้านบาท
พื้นที่โรงงานส่วนการผลิต : 5,400 ตารางเมตร
กำลังการผลิต :
(Blending capacity)
60 ล้านลิตร/ปี
นโยบายคุณภาพ :
"มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และบริการส่งมอบ
ทันเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"
หลักในการดำเนินธุรกิจ : "ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและคุณธรรม
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม "


การรับรอง และรางวัลที่ได้รับ :

      
         


      - ได้รับการรับรอง มาตรฐาน HF-0, HF-1, HF-2 จาก Parker Denison
สำหรับน้ำมันไฮดรอลิคชนิดต้านทานการสึกหรอ (HM) (พ.ศ. 2560)


-  มาตรฐาน ISO 9001:2015 โดย Bureau Veritas (พ.ศ. 2560, 2563, 2566)
ครอบคลุมทั้งกระบวนการ... ออกแบบ, พัฒนา, และผลิต น้ำมันหล่อลื่น
"The Design, Development, and Manufacture of Lubricants

- มาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001)
โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560, 2566)

- Thailand Trusted Mark
โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2556, 2559, 2562, 2566)

 - ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559, 2561, 2563, 2566)

-  มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย Bureau Veritas (พ.ศ. 2554, 2557)

- ผู้จำหน่ายสินค้าและให้บริการดีเด่น (พ.ศ. 2555)
โดยกลุ่มสหวิริยา (WCE, Sahaviriya Steel Industries)

- Thailand's Brand โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2554)

-  มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย Bureau Veritas (พ.ศ. 2553)
    
รางวัล "โรงงานน่าอยู่" จากกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)

        -  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดย BVQI (พ.ศ. 2548, 2551)

        -  บริษัทในเครือ ซันสยาม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค
(พ.ศ.2546)

        -  รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น โดยคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ดีเด่น (พ.ศ. 2532)        บริษัท ซันสยาม จำกัดเริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2529 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นของไทยให้ได้มาตรฐาน   สินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

        ทั้งนี้เราตระหนักดีว่าเครื่องจักรเป็นหัวใจหลักในการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพดีเป็นสิ่งสำคัญ การผลิตน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรของท่าน จึงเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเราจึงเลือกสรรน้ำมันพื้นฐานคุณภาพเยี่ยม และสารเพิ่มคุณภาพจากต่างประเทศ ภายใต้สูตรการผลิตที่ผ่านการวิเคราะห์และทดสอบมาเป็นอย่างดี  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เครื่องจักรอันมีค่าของท่าน   นอกจากนี้ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต และบริการตามระบบ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นดุจคำมั่นสัญญาในการที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า     และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรับใช้ธุรกิจของท่าน ให้เจริญรุ่งเรืองและเติบโตเคียงข้างกันตลอดไป


(Laboratory Room1, general properties)

        บริษัท ซันสยาม จำกัด มีห้องปฎิบัติการภายในโรงงานผลิต เพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพน้ำมัน โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลาย อาทิเช่น

      -  Viscometer Bath (viscosity at 40c, 100c, VI)
      -  Automated Cold-Cranking Simulator (low temp viscosity)
      -  X-Ray Fluorescence (XRF) Spectrometer
      -  Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrometer
      -  Atomic Emission Spectroscopy
      -  Automatic Tritator (TAN, TBN, RA, and etc.)
      -  Karl Fisher Coulometer (water content, ppm to 5%)
      -  Foaming test (sequence I, II, III)
      -  Automated Particle Counter (direct imaging)
      -  Density Meter (4 digits)
      -  Crackle test
      -  Penetrometer (grease consistency)
      -  pH meter
      -  Conductivity meter
      -  Copper strip / yellow metals corrosion test
      -  Cast iron chip corrosion test
      -  Refractometers
      -  Fume hoods with scrubber
      -  Magnetic stirrers
      -  Ultrasonic bath
      -  Precise digital weight scales / analytical scales (4 digits)
      -  Precise oven

        Sample Information Form

 X-Ray Fluorescence (XRF) Spectrometer
for additives and wear metals analysis


Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrometer


Constant temperature baths (Viscosmeter)

 

read more at Quality Control & In-house Laboratory


Page views: 00 43354 Since Mar 2008
บริษัท ซันสยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 325, 327, 329 ซ.พัฒนาการ 3 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2719-8662-4, 0-2319-2609-10 โทรสาร : 0-2719-8173, 0-2318-3382
E-mail :         Copyright 2005-2023 © Sun Siam Co., Ltd.